Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie "Przebudowy istniejącego placu zabaw w Parku Źródliska I w Łodzi (działka 54/11, obręb W-25)".

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
STWiOR
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy (ZIP)
Przedmiar