Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Świadczenie usługi odbioru, transportu odpadów z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi i dzierżawa kontenerów na odpady w okresie sierpień-grudzień 2017 r. 05 lipiec 2017 Adam Bandel 107
Kompleksowa obsługa, dotycząca likwidacji szkód z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Miasta Łódź-Zarząd Zieleni Miejskiej 03 lipiec 2017 Adam Bandel 62
Budowa siłowni na zieleńcu między ul. Wojska Polskiego a Dworcem Północnym 14 czerwiec 2017 Adam Bandel 184
Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Źródliska I w Łodzi 09 czerwiec 2017 Adam Bandel 227
Świadczenie usług w zakresie likwidacji szkód majątkowych 24 maj 2017 Adam Bandel 92
Utrzymanie donic z drzewami na ul. Piotrkowskiej i Placu Dąbrowskiego 04 maj 2017 Krzysztof Helman 178
Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 25 kwiecień 2017 Adam Bandel 229
Sprzątanie cmentarzy komunalnych w Łodzi w okresie przygotowań i po święcie Wszystkich Świętych w 2017 r. 04 kwiecień 2017 Adam Bandel 158
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w 2017 r. 21 grudzień 2016 Adam Bandel 287
Wydzierżawienie powierzchni na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w Wydziale - Leśnictwo Miejskie - III ogłoszenie 04 marzec 2016 Adam Bandel 380