Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Świadczenie usługi zagospodarowania i transportu odpadów z cmentarzy komunalnych w Łodzi w 2018 r. 18 grudzień 2017 Adam Bandel 181
Świadczenie usługi serwisu i konserwacji kotłowni olejowej na Cmentarzu Komunalnym Zarzew w Łodzi w 2018 r. 18 grudzień 2017 Adam Bandel 176
Świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych z obiektów administrowanych/zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2018 r. 18 grudzień 2017 Adam Bandel 168
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej na Cmentarzu Komunalnym Zarzew w Łodzi w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 18 grudzień 2017 Adam Bandel 153
Świadczenie usługi konwojowania do banku pakietów pieniężnych z kas położonych na nieruchomościach będących własnością Miasta Łódź, administrowanych/zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 18 grudzień 2017 Adam Bandel 137
Świadczenie usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji na cmentarzach komunalnych w Łodzi w 2018 r. 18 grudzień 2017 Adam Bandel 162
Wykonanie „Naprawy murku oporowego otaczającego Plac im. Wł. Reymonta - dz. nr 67/2 obr. G-3” 18 październik 2017 Krzysztof Helman 219
Dosadzenie drzew na zieleńcach przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego wzdłuż al. Marszałka J. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Piotrkowską do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz na zieleńcach przed Central Spółdzielczy Dom Handl 06 październik 2017 Krzysztof Helman 283
Doposażenie placu zabaw na terenie zieleńca przy ul. Junackiej dz.nr 17/4 obręb W-9 29 wrzesień 2017 Krzysztof Helman 278
Sterowany Raj RC - Etap I 25 wrzesień 2017 Krzysztof Helman 213