Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Świadczenie usługi wynajmu koparko-ładowarki do załadowania do kontenerów o poj. 30 m3 odpadów pochodzących z terenu Cmentarza Komunalnego "Doły" w okresie przygotowań do i po Wszystkich Świętych w dn. 27.10-03.11.2017 r. 14 lipiec 2017 Adam Bandel 41
Świadczenie wynajmu samochodu HDS z czerpakiem w celu zapewnienia prawidłowego stanu sanitarnego cmentarzy komunalnych w okresie przygotowań do i po Wszystkich Świętych w dn. 27.10-03.11.2017 r. 14 lipiec 2017 Adam Bandel 41
Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Źródliska I w Łodzi 13 lipiec 2017 Adam Bandel 86
Zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi 12 lipiec 2017 Adam Bandel 62
Przebudowa i remont istniejącego placu zabaw w Parku im. J. Matejki w Łodzi 11 lipiec 2017 Adam Bandel 65
Wycinka i pielęgnacja drzew na cmentarzach komunalnych "Doły" i "Zarzew" w Łodzi 07 lipiec 2017 Adam Bandel 144
Świadczenie usługi odbioru, transportu odpadów z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi i dzierżawa kontenerów na odpady w okresie sierpień-grudzień 2017 r. 05 lipiec 2017 Adam Bandel 93
Kompleksowa obsługa, dotycząca likwidacji szkód z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Miasta Łódź-Zarząd Zieleni Miejskiej 03 lipiec 2017 Adam Bandel 51
Budowa siłowni na zieleńcu między ul. Wojska Polskiego a Dworcem Północnym 14 czerwiec 2017 Adam Bandel 170
Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Źródliska I w Łodzi 09 czerwiec 2017 Adam Bandel 213