28/2017 Dostawa oraz montaż tablic informacyjnych i stelaży do tablic

Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.28.2017
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz]

Formularz cenowy (Załącznik nr 1a) [Pobierz]

Opis i specyfikacja techniczna tablic i stelaży oraz mapy lokalizacji montażu (Załącznik nr 2) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) [Pobierz]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4) [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 5) [Pobierz]

 


28.07.2017 r. Informacja z sesji otwarcia ofert [Pobierz]

28.07.2017 r. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej [Pobierz]

 


2.08.2017 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [Pobierz]