Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi od ronda Orlicz-Dreszera do ul. Krakowskiej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy (doc)

Formularz ofertowy (pdf)

Umowa

Dokumentacja projektowa

BIOZ

Projekt

Przedmiar

STWiOR

 Zapytania do SIWZ

odpowiedź

załącznik do zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór