Przedmiotem zamówienia jest remont muszli koncertowej  w Parku im. A. Mickiewicza i modernizacje alejek w Pasażu  Abramowskiego  w Łodzi z podziałem na dwie części:

- część 1 - remont muszli koncertowej  w Parku im. A. Mickiewicza

- część 2 - modernizacja alejek w Pasażu  Abramowskiego.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy (doc)

Formularz ofertowy (pdf)

Umowa cz. 1

Umowa cz. 2

Dokumentacja dla cz. 1

a-01

a-02

a-03

a-04

a-05

a-06

a-07

a-08

a-09

a-10

a-11

a-12

opis

pozwolenie

przedmiar aktualizacja

przedmiar roboty dodatkowe

strona tyt

strona tyt całość

u-02

u-03

bioz

str tyt bioz

stwior

Dokumentacja dla cz. 2

a1-ptz

a-02

a-03

a-04

a-05

a-06

bioz

brak sprzeciwu

opis-pz

przedmiar

st

strona zbiorcza -pw

Pytania, odpowiedzi zmiany SIWZ, dodatkowe informacje

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Wizna lokalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pismo

 Dokumentacja projektowa zamienna oraz inne dokumenty dla 2 części zamówienia - modernizacja alejek w Pasażu Abramowskiego

Pismo przewodnie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Formularz ofertowy (doc)

Formularz ofertowy (pdf)

Umowa

Dokumentacja zamienna

Dokumenty prawne

Mapa

Oświadczenie

Oświadczenie 2

Posadzka

Posadzka 2

Posadzka 3

Projekt

Przedmiar

Przekrój

Przekrój 2

Strona tytułowa

STWiOR

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór dla cz. 1 i cz. 2