Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi w 2017r. Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.13.2017 20 marzec 2017 Marcin Kalmus 321
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi - numer sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.12.2017 17 marzec 2017 Krzysztof Helman 403
[ZZM.WOA.ZP.2510.10.2017] Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji 14 marzec 2017 Krzysztof Helman 579
PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW OCHRONNYCH NA KASZTANOWCACH 10 marzec 2017 Marcin Kalmus 464
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków 09 marzec 2017 Krzysztof Helman 323
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 08 marzec 2017 Krzysztof Helman 309
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 24 luty 2017 Marcin Kalmus 394
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków 17 luty 2017 Krzysztof Helman 443
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji 17 luty 2017 Krzysztof Helman 651
Rewaloryzacja części Parku im. ks. J. Poniatowskiego 06 luty 2017 Krzysztof Helman 2001