Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji 17 luty 2017 Krzysztof Helman 590
Rewaloryzacja części Parku im. ks. J. Poniatowskiego 06 luty 2017 Krzysztof Helman 1880
Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi 05 grudzień 2016 Marcin Kalmus 294
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 15 listopad 2016 Marcin Kalmus 325
Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi 02 listopad 2016 Bożena Gącik 467
Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B-8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi 10 październik 2016 Marcin Kalmus 1003
Dostawa sprzętu medyczno-weterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 28 wrzesień 2016 Marcin Kalmus 864
Remont toru rowerowego w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi 22 wrzesień 2016 Bożena Gącik 454
Wykonanie zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych na starodrzewiu 06 wrzesień 2016 Maria Herszel 674
Zaprojektowanie nowoczesnej strefy rekreacji, wypoczynku i animacji w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi i wybudowanie I etapu 25 lipiec 2016 Maria Herszel 928