Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 24 luty 2017 Marcin Kalmus 286
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków 17 luty 2017 Krzysztof Helman 341
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji 17 luty 2017 Krzysztof Helman 556
Rewaloryzacja części Parku im. ks. J. Poniatowskiego 06 luty 2017 Krzysztof Helman 1810
Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi 05 grudzień 2016 Marcin Kalmus 260
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 15 listopad 2016 Marcin Kalmus 291
Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi 02 listopad 2016 Bożena Gącik 431
Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B-8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi 10 październik 2016 Marcin Kalmus 965
Dostawa sprzętu medyczno-weterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 28 wrzesień 2016 Marcin Kalmus 829
Remont toru rowerowego w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi 22 wrzesień 2016 Bożena Gącik 418