Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW OCHRONNYCH NA KASZTANOWCACH 10 marzec 2017 Marcin Kalmus 323
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków 09 marzec 2017 Krzysztof Helman 208
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 08 marzec 2017 Krzysztof Helman 187
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 24 luty 2017 Marcin Kalmus 277
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków 17 luty 2017 Krzysztof Helman 328
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji 17 luty 2017 Krzysztof Helman 544
Rewaloryzacja części Parku im. ks. J. Poniatowskiego 06 luty 2017 Krzysztof Helman 1784
Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi 05 grudzień 2016 Marcin Kalmus 250
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 15 listopad 2016 Marcin Kalmus 279
Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi 02 listopad 2016 Bożena Gącik 419