Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Dostawa urządzeń małej architektury nr sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.7.2017 04 kwiecień 2017 Krzysztof Helman 259
Opracowanie dokumentacji urządzenia lasów Leśnictwa Miejskiego Nr sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.14.2017 03 kwiecień 2017 Marcin Kalmus 142
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej numer sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.11.2017 21 marzec 2017 Krzysztof Helman 408
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w Parku im. ks. J. Poniatowskiego i na cmentarzach komunalnych w Łodzi w 2017 r. Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017 21 marzec 2017 Marcin Kalmus 726
Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi w 2017r. Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.13.2017 20 marzec 2017 Marcin Kalmus 206
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi - numer sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.12.2017 17 marzec 2017 Krzysztof Helman 284
[ZZM.WOA.ZP.2510.10.2017] Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji 14 marzec 2017 Krzysztof Helman 465
PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW OCHRONNYCH NA KASZTANOWCACH 10 marzec 2017 Marcin Kalmus 340
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków 09 marzec 2017 Krzysztof Helman 216
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 08 marzec 2017 Krzysztof Helman 195