Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 15 listopad 2016 Marcin Kalmus 270
Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi 02 listopad 2016 Bożena Gącik 395
Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B-8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi 10 październik 2016 Marcin Kalmus 946
Dostawa sprzętu medyczno-weterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 28 wrzesień 2016 Marcin Kalmus 811
Remont toru rowerowego w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi 22 wrzesień 2016 Bożena Gącik 393
Wykonanie zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych na starodrzewiu 06 wrzesień 2016 Maria Herszel 607
Zaprojektowanie nowoczesnej strefy rekreacji, wypoczynku i animacji w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi i wybudowanie I etapu 25 lipiec 2016 Maria Herszel 846
Budowa oświetlenia od ronda Orlicz-Dreszera do ul. Krakowskiej w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi - etap II i III 28 czerwiec 2016 Maria Herszel 425
Budowa siłowni zewnętrznej, chodnika oraz oświetlenia w Parku Źródła Olechówki w Łodzi 23 czerwiec 2016 Maria Herszel 396
Budowa ścieżki dla biegaczy oraz remont nawierzchni alei Retkińskiej w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 21 czerwiec 2016 Maria Herszel 675