Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi - numer sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.12.2017 17 marzec 2017 Krzysztof Helman 245
[ZZM.WOA.ZP.2510.10.2017] Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji 14 marzec 2017 Krzysztof Helman 444
PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW OCHRONNYCH NA KASZTANOWCACH 10 marzec 2017 Marcin Kalmus 300
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków 09 marzec 2017 Krzysztof Helman 197
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 08 marzec 2017 Krzysztof Helman 170
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 24 luty 2017 Marcin Kalmus 257
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków 17 luty 2017 Krzysztof Helman 311
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji 17 luty 2017 Krzysztof Helman 522
Rewaloryzacja części Parku im. ks. J. Poniatowskiego 06 luty 2017 Krzysztof Helman 1737
Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi 05 grudzień 2016 Marcin Kalmus 238