Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
22/2017 Przebudowa ciągu pieszego w części południowo-zachodniej Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi 22 czerwiec 2017 Krzysztof Helman 13
21-2017 Przebudowa placu zabaw w Parku im. Wł. Reymonta w Łodzi 13 czerwiec 2017 Krzysztof Helman 105
20/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont narożnika murku oporowego otaczającego Plac im. Wł. Reymonta 25 maj 2017 Krzysztof Helman 99
19/2017 Dostawa i montaż barier trawnikowych na Skwerze Powstańców oraz w Parku im. Stanisława Staszica 08 maj 2017 Krzysztof Helman 148
18/2017 - Budowa siłowni zewnętrznej w Parku im. Szarych Szeregów 27 kwiecień 2017 Krzysztof Helman 212
16/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego 13 kwiecień 2017 Krzysztof Helman 177
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej numer sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.17.2017 11 kwiecień 2017 Krzysztof Helman 150
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków nr sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.15.2017 04 kwiecień 2017 Krzysztof Helman 203
Dostawa urządzeń małej architektury nr sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.7.2017 04 kwiecień 2017 Krzysztof Helman 208
Opracowanie dokumentacji urządzenia lasów Leśnictwa Miejskiego Nr sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.14.2017 03 kwiecień 2017 Marcin Kalmus 99