WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZIELENIĄ

Kontakt:
Rejon I (Osiedla: Śródmieście-Wschód, Katedralna)
- numer wewnętrzny: 409
Rejon II (Osiedla: Bałuty-Centrum, Bałuty Zachodnie, Radogoszcz, Teofilów-Wielkopolska, Koziny, Złotno, Zdrowie-Mania, im. Mątwiłła-Mireckiego)
- numer wewnętrzny: 420
Rejon III (Osiedla: Bałuty-Doły, Julianów-Marysin-Rogi, Łagiewniki, Wniesień Łódzkich, Dolina Łódki, Stoki-Sikawa-Podgórze, Nowosolna, Mileszki)
- numer wewnętrzny: 418, 296
Rejon IV (Osiedla: Stary Widzew, Zarzew, Widzew-Wschód, Olechów-Janów, nr 33, Andrzejów, Chojny-Dąbrowa, Chojny, Wiskitno)
- numer wewnętrzny: 210, 411
Rejon V (Osiedla: Stare Polesie, Lublinek-Pienista, Retkinia Zachód-Smulsko, Karolew-Retkinia Wschód, Piastów-Kurak, Górniak, Rokicie, Ruda, Nad Nerem)
- numer wewnętrzny: 220

Mapa z rejonami: https://uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen-wokol-nas/opiekunowie-zieleni/