Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej z dnia 5 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi oraz powołania i zasad pracy Komisji ds. Naboru.

 

Pobierz dokument

 

Zarządzenie Nr 57/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.
 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko kierownika Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - ANULOWANO

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora / inspektora

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora / inspektora

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora / inspektora

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora / inspektora - 2 etaty

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora / inspektora

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora / inspektora - 2 etaty

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - ANULOWANO

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora / inspektora - 2 etaty - ANULOWANO

 

Pobierz dokument

 


 

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko leśniczego

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. płac

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadrowych

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadrowo płacowych

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora / inspektora - 2 etaty

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadrowo płacowych

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko radcy prawnego

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadrowo płacowych

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko rzemieślnika ogrodnika

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego

 

Pobierz dokument (anulowano)

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument

 


 

Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadrowo płacowych

 

Pobierz dokument

 

Informacja o wynikach naboru

 

Pobierz dokument