Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi w roku finansowym 2020, publikowany na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.13.01.2020 r.

Plan dla Dostaw [Pobierz]

Plan dla Usług [Pobierz]

Plan dla Robót Budowlanych [Pobierz]