Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi w roku finansowym 2019, publikowany na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.


2019.01.10 Plan zamówień ZZM - Dostawy [Pobierz]

2019.01.10 Plan zamówień ZZM - Usługi [Pobierz]

2019.01.10 Plan zamówień ZZM – Roboty budowlane [Pobierz]


Aktualizacja Planu

2019.02.05 Plan zamówień ZZM - Dostawy [Pobierz]

2019.02.05 Plan zamówień ZZM - Usługi [Pobierz]

2019.02.05 Plan zamówień ZZM – Roboty budowlane [Pobierz]