Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi w roku finansowym 2018, publikowany na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.


2018.01.12 Plan zamówień ZZM - Dostawy [Pobierz]

2018.01.12 Plan zamówień ZZM - Usługi [Pobierz]

2018.01.12 Plan zamówień ZZM – Roboty budowlane [Pobierz]


2018.03.22 Aktualizacja Planu zamówień ZZM - Usługi [Pozycję zmienioną oznaczono kolorem szarym] [Pobierz]