Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi w roku finansowym 2017, publikowany na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.

2017.01.24 Plan zamówień ZZM - Dostawy [Pobierz]

2017.01.24 Plan zamówień ZZM - Usługi   [Pobierz] UWAGA! aktualizacja - aktualny Plan z dnia 2017.02.21

2017.01.24 Plan zamówień ZZM – Roboty budowlane [Pobierz]

 

2017.02.21 Plan zamówień ZZM - Usługi [Pobierz]

 

2017.03.07 Plan zamówień ZZM – Usługi [Pobierz]