Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi w roku finansowym 2017, publikowany na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych.

2017.01.24 Plan zamówień ZZM - Dostawy [Pobierz]

2017.01.24 Plan zamówień ZZM - Usługi   [Pobierz] UWAGA! aktualizacja - aktualny Plan z dnia 2017.02.21

2017.01.24 Plan zamówień ZZM – Roboty budowlane [Pobierz]

 


2017.02.21 Plan zamówień ZZM - Usługi (aktualizacja) [Pobierz]

 


2017.03.07 Plan zamówień ZZM – Usługi (aktualizacja) [Pobierz]


2017.05.31 Plan zamówień ZZM – Usługi  (aktualizacja)  [Pobierz]

2017.05.31 Plan zamówień ZZM – Roboty Budowlane  (aktualizacja) [Pobierz]


2017.07.04 Plan zamówień ZZM – Usługi  (aktualizacja)  [Pobierz]

2017.07.04 Plan zamówień ZZM – Roboty Budowlane  (aktualizacja) [Pobierz]


2017.07.28 Plan zamówień ZZM – Usługi  (aktualizacja)  [Pobierz]


2017.08.11 Plan zamówień ZZM – Usługi  (aktualizacja)  [Pobierz]


2017.08.29 Plan zamówień ZZM – Usługi  (aktualizacja)  [Pobierz]


2017.09.13 Plan zamówień ZZM – Usługi  (aktualizacja)  [Pobierz]

2017.09.13 Plan zamówień ZZM – Dostawy  (aktualizacja)  [Pobierz]

2017.09.13 Plan zamówień ZZM – Roboty budowlane  (aktualizacja)  [Pobierz]