OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza licytację na nw. składniki majątku:

 

l.p.

Nazwa składnika majątku

Opis składnika majątku

Data licytacji

Cena wywoławcza

1

Samochód ciężarowy do 3,5 t marki „Lublin"

Rok. prod.: 1999

Niesprawny,    skorodowany    z    licznymi uszkodzeniami;  bez badań technicznych (od 23.11.2011r.)

19-20 grudnia 2013r.

400 PLN

2

Samochód osobowy marki „Ford-Scorpio" o poj. 2,9

Rok. prod.: 1996

Samochód sprawny z licznymi usterkami technicznymi, bez badań technicznych (od 27.11.2013r.)

19-20 grudnia 2013r.

900 PLN

Składniki  majątku  można  oglądać  po  telefonicznym  uzgodnieniu  wizyty  od   poniedziałku  do  piątku w godzinach 11.00-13.00:

Nr 1- na terenie Ogrodu Botanicznego     Łódź, ul. Krzemieniecka 36/38 tel.(42) 688-44-20 w. 21

Nr 2 - na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego  Łódź, ul. Konstantynowska 8/10 tel. (42) 632-75-09 w. 216

Prosimy o składnie ofert drogą e-mailową lub pisemnie na adres Zarządu Zielni Miejskiej do dnia 20 grudnia 2013 r. do godziny 14.00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym czasie nie będą rozpatrzone.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie o licytacji