Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, ogłasza pisemny  konkurs ofert na sprzedaż zbędnego mienia ruchomego w postaci samochodu osobowego marki Citroen Berlingo:

  • - numer rejestracyjny: EL05101,
  • - rok produkcji: 1999,
  • - data pierwszej rejestracji: 01.06.2000 r.
  • - przebieg: 312 079 km,
  • - rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe,
  • - pojemność: 1360 cm/55kW (75KM),
  • - dopuszczalna masa całkowita: 1780 kg,
  • - rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk).

Cena wywoławcza: 850,00 złotych brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Wycena samochodu została dokonana przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego.

Pojazd będący przedmiotem postępowania można obejrzeć w siedzibie Ogrodu Botanicznego                   ul. Retkińska 39, w dni powszednie w godzinach 8:00 – 13:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 601 811 757).

 

Warunki konkursu:

Oferty pisemne należy składać  do dnia 28 maja2018 r., do godz. 13:00, w Sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi , ul. Konstantynowska 8/10 w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Oferenta, z dopiskiem „Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen Berlingo”.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie będzie składał roszczeń w ww. zakresie.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 maja 2018 r. o godz.10:00 w siedzibie Ogrodu Botanicznego, ul. Retkińska 39, pokój 36.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi niezwłocznie podpisze umowę kupna-sprzedaży
z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za ww. samochód.

 

Pliki do pobrania:

Konkurs ofert