Zgodnie z treścią pisma otrzymanego od Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Warszawie, znak sprawy: WŁ KUS-4 2/04/2020, udostępniamy do publicznego wglądu, projekt uproszczonego planu urządzania lasu na okres gospodarczy od 1 stycznia 2021r., do 31 grudnia 2030r., dla lasów niepaństwowych, będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zielni Miejskiej w Łodzi.

 

Celem wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonych planów urządzania lasu jest możliwość składnia wniosków i zastrzeżeń przez osoby zainteresowane w sprawie projektu planu w terminie 30 dni.

 

Pliki do pobrania:
Plany urządzania lasu (ZIP)

 

W załączniku wiadomości udostępniamy :

- pismo od BULiGL

- opisy taksacyjne lasu ze wskazówkami gospodarczymi

- mapę gospodarczo-przeglądową lasu.