Zarządzenie nr 4046-VI-13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Hodowlanej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi na lata 2013 – 2022.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Hodowlanej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, zwany dalej Strategią.

 

Konsultacje mają na uwadze zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad Strategią.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 7 maja 2013 r. do dnia 16 maja 2013 r., do godziny 1600, w formie:

1)      otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi umożliwiającego wyrażanie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu połączonego z przeprowadzeniem warsztatów; spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r. w Sali kinowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10 w godz. 1600-1900;

2)      zbierania propozycji i opinii na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:

-drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

-drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10 , 94-303 Łódź,

- bezpośrednio do Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, pok. 35, w godzinach pracy Zarządu.

 

Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),

- w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10, pok. 35,  w godzinach pracy Zarządu.

 

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

 

Uwaga:

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych
ze Strategią Hodowlaną Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej
w Łodzi na lata 2013 - 2022

 

Propozycje i opinie:

- z datą wpływu przed dniem 7 maja 2013 r. i po godzinie 1600 w dniu 16 maja 2013 r.,

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania)

nie będą rozpatrywane.


Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 4046-VI-13 Prezydenta Miasta Łodzi
Strategia Hodowlana Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi na lata 2013–2022
Formularz konsultacji społecznych (DOC)