Zarządzenie nr 3945-VI-13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu, części nieruchomości położonych w Łodzi w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu.

Pobierz dokument