Informacja o realizacji zadania:

 

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: „Różnorodność biologiczna – poznać, zrozumieć, chronić. Jak przeciwdziałać utracie bioróżnorodności w Łodzi?”

 

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Całkowita wartość zadania: 241.974,97 zł

 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 172.420,00 zł

 

Zadanie „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: ,,Różnorodność biologiczna – poznać, zrozumieć, chronić. Jak przeciwdziałać utracie bioróżnorodności w Łodzi?” jest realizowane w formie pięciu zagadnień tematycznych:

  • -Pomoce dydaktyczne: (m.in. modele anatomiczne, tablica interaktywna, książki, materiały plastyczne, dioramy edukacyjne i wyposażenie Leśnej Izby Edukacyjnej).
  • -Nakłady publikacji: (m.in. pakiety edukacyjne ,,Co w trawie piszczy- chrońmy lokalną różnorodność biologiczną, „Zwierzęta leśne”, kalendarze przyrodnicze, karty pracy, foldery edukacyjne, wydruk mapy ,,Lasy miejskie. Mapa przyrodniczo – turystyczna’’).
  • -Konkurs ekologiczny – Celem konkursu było zwrócenie uwagi zwiedzających na tematykę zagrożenia wyginięciem wybranych gatunków zwierząt w środowisku miasta. Natomiast przedmiotem konkursu były zdjęcia, których tematem przewodnim były dzikie gatunki zwierząt stanowiących lokalną bioróżnorodność terenu zoo (bezkręgowce, płazy, ptaki, ssaki).
  •  - Terenowa infrastruktura edukacyjna (tablice edukacyjne: występowanie pingwinów, zachowanie pingwinów, sylwetki pingwinów, biały tygrys – czy naprawdę rzadki gatunek, owadzia łąka, kazuar – dziwny ptak Nowej Gwinei, życie stawu, na skraju lasu, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt).
  • -Prelekcje, animacje i upominki.