Informacja o realizacji zadań: 

Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych

oraz

Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych

 

 Projekty dofinansowane ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 40.980,80 zł. Całkowita wartość zadania: 51.226,00 zł.

Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 163.545,00  zł. Całkowita wartość zadania: 181.745,00zł.

 

W ramach zadania zostaną wykonane prace  leczniczo-pielęgnacyjne na starodrzewiu polegające na:

  • - usunięciu obumarłych, nadłamanych gałęzi oraz jemioły;
  • - przycięciu gałęzi w celu utrzymania uformowanego kształtu korony;
  • - wywiezieniu większych gałęzi i zrąbkowaniu pozostałych;
  • - uporządkowaniu terenu;
  • - oznakowaniu drzew przy których zostały wykonane zabiegi.

Prace przeprowadzone będą łącznie na 149 szt. drzew w parkach i na zieleńcach niezabytkowych
oraz 393 szt. drzew w parkach zabytkowych.