Informacja o realizacji zadań: 

Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków oraz Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie parków zabytkowych 

 Projekty dofinansowane ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

www.zainwestujwekologie.pl

 „Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków”

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 58.208,00 zł. Całkowita wartość zadania: 76.398,00 zł.

„Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie parków zabytkowych”

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 30.240,00  zł. Całkowita wartość zadania: 39.690,00 zł.

W 2016 roku Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zlecił wykonanie zabiegów ochronnych mających na celu zwalczanie szkodnika żerującego na drzewach kasztanowca białego poprzez założenie pułapek feromonowych

 Zakres prac obejmował:

  1. 1. Umieszczenie w koronach kasztanowców (minimum 3 m nad ziemią) pułapek feromonowych typu Delta (domek) ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka, w okresie ok. 2 tygodni od pierwszej rójki owada i jedną wymianę feromonu.
  2. 2. Uzupełnienie zniszczonych pułapek w ilości ok. 10%.
  3. 3. Zdjęcie pułapek feromonowych umieszczonych w koronach drzew i usunięcie ich zgodnie z zasadami postępowania z odpadami.
  4. 4. Oznaczenie drzew, na których zostały założone pułapki feromonowe ograniczające populację szrotówka kasztanowcowiaczka, znaczkami z trwałego materiału.
  5. 5. Sporządzenie wykazu tabelarycznego drzew objętych zabiegami, z podaniem: numeru kolejnego zgodnego z założonym znaczkiem, lokalizacji, obwodu pnia, ewentualnych uwag dotyczących stanu drzewa.

W ramach zadania „Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków” oraz „Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie parków zabytkowych” założono: 1819 pułapek na 1141 drzewach w parkach, zieleńcach, wzdłuż pasów drogowych oraz 945 pułapek na 485 drzewach w 15 parkach zabytkowych i jednym skwerze.

Przeprowadzenie zabiegów ochronnych przez wyspecjalizowane firmy ogrodnicze, poprawi stan zdrowotny najcenniejszych drzew kasztanowców, a tym samym przedłuży ich żywotność. Kasztanowce stanowią istotny element zachowania równowagi w środowisku ekologicznym szczególnie na terenie miejskim. Pochłaniają pyły i kurz, redukują stężenie, CO2 i produkują tlen poprawiając stan powietrza w mieście, tłumią hałas uliczny. Wpływają pozytywnie na bilans wodny np. poprzez cieniowanie gleby, zatrzymywanie wilgoci i wód opadowych w rozbudowanych systemach korzeniowych. Stanowią ostoję dla ptactwa oraz są miejscem życia wielu organizmów np. mchów, porostów, zielenic, owadów i grzybów. Drzewa objęte zabiegami wykazują większą odporność na niesprzyjające warunki pogodowe (np. wichury, susze), co powoduje zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Poprawia się również ich estetyka.

Wartość ogólna przedsięwzięcia to 116.088,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekaże na przedmiotowe zadania kwotę 88.448,00 zł.