Informacja o realizacji zadania:

Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi

 Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi po zakończeniu rewaloryzacji parku Źródliska I przeprowadził szereg działań informacyjno – promocyjnych, które m. in. przybliżyły historię parku, ukazały jego walory przyrodnicze i architektoniczne oraz zmiany jakie zaszły po przeprowadzonej rewaloryzacji.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.