Informacja o realizacji zadania: 

Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

 

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Całkowita wartość zadania:117.222,85 zł

 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 64.887,00 zł

 

W ramach zadania będą realizowane następujące prace:

 

1. Wykaszanie roślinności zielnej na terenie siedlisk łąkowych położonych w rejonie Bzura/Boruty (na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich) – 3,06 ha;

2. Wykaszanie roślinności zielnej na terenie siedlisk łąkowych położonych w obszarze użytku ekologicznego "Łąki na Modrzewiu" (na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich) – 1,43 ha;

3. Wykaszanie roślinności zielnej na terenie siedlisk łąkowych położonych w rejonie "Góry na Rogach" (na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich) – 4,85 ha;

4. Wykaszanie roślinności zielnej na terenie siedlisk łąkowych położonych na terenie użytku ekologicznego "Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki" (na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich)  – 5,85 ha;

5. Wykaszanie roślinności zielnej na terenie siedlisk łąkowych położonych w rejonie łąki "Opadówka" (na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich) – 0,40 ha;

6. Wykaszanie roślinności zielnej na terenie siedlisk łąkowych kompleksu leśnego "Lublinek"– 36,11 ha.