Informacja o realizacji zadania: 

Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi

 Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Całkowita wartość zadania:250.535,55 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 120.000,00 zł

 

W ramach zadania zostanie zamontowanych 13 słupów solarnych (słupy solarne, panele fotowoltaiczne, akumulatory żelowe, oprawy LED) do oświetlenia alejek na terenie Parku im. „Szarych Szeregów” w Łodzi. Elementy oświetlenia zamocowane będą na słupach stalowych z powłoką antykorozyjną oraz z dodatkową powłoką lakierniczą.

Lampy solarne są doskonałym rozwiązaniem w przypadku oświetlenia miejskich terenów zieleni, gdyż podstawą ich działania jest powszechnie dostępna energia słoneczna. Są zatem zaliczane do tzw. odnawianych źródeł energii (OZE). Lampy solarne, czerpiąc energię słoneczną magazynują ją w specjalnych akumulatorach, a wytwarzana energia elektryczna do zasilania opraw LED nie powoduje emisji COoraz SO2.