Informacja o realizacji zadania: 

Rewaloryzacja Parku im. Władysława Reymonta

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Całkowita wartość zadania:1.570.649,00 zł

 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 1.057.595,00 zł

 

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące prace:

 

1. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 150 szt. drzew
2. Posadzenie 885 szt.  krzewów oraz 51 szt. pnączy
3. Wycięcie 32 szt. drzew wraz z frezowaniem pni
4. Karczowanie krzewów na powierzchni 100 m²
5. Budowa nowych alejek oraz placyków o powierzchni 4170 m²
6. Odmulenie stawu wraz z odtworzeniem umocnień skarp
7. Renowacja żelbetowej bariery oraz schodów nad stawem
8. Remont rzeźby "Dwa ślimaki"
9. Demontaż ławek, koszy, stolików do gry w szachy, betonowych donic, balustrad z rur stalowych wraz z naprawą elementów przeznaczonych do ponownego montażu
10. Ponowny montaż zdemontowanych ławek parkowych oraz montaż nowych ławek – łącznie 64 szt.
11. Montaż 30 szt. koszy na odpady oraz 5 szt. kompletów do gry w szachy
12. Montaż trejaży pod pnącza – 104 mb.
13. Montaż tablic informacyjnych oraz pamiątkowych – 8 szt.
14. Obsługa geodezyjna, w tym: roboty pomiarowe, wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza.