Informacja o realizacji zadania: 

„Renowacja stawów w Parku Helenów”

 

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Całkowita wartość zadania: 267 000, 00 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 264 330, 00 zł

 

 

W ramach zadania został przeprowadzony remont trzech stawów w Parku Helenów.

Zakres prac obejmował:

 

- oczyszczenie stawów z zanieczyszczeń i namułów

- odtworzenie skarp

- konserwację urządzeń hydrotechnicznych oraz

- remont żelbetowych elementów przepustu