Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych oraz w parkach zabytkowych 07 październik 2015 Adam Bandel 214
Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi 21 sierpień 2015 Adam Bandel 199
Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków oraz na terenie parków zabytkowych 20 sierpień 2015 Adam Bandel 290
Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: „Bioróżnorodność - ginący skarb przyrody. Poznać, zrozumieć i chronić” 31 lipiec 2015 Adam Bandel 244
Nasadzenia drzew i krzewów w parkach i na terenach zielonych w Łodzi 14 styczeń 2015 Adam Bandel 455
Renowacja stawów w Parku Helenów 16 grudzień 2014 Adam Bandel 339
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach Staromiejskim i 3. Maja 28 listopad 2014 Adam Bandel 287
Edukacja przyrodniczo-leśna w Leśnictwie Miejskim w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi 12 listopad 2014 Adam Bandel 286
Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 10 listopad 2014 Adam Bandel 277
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych 23 październik 2014 Adam Bandel 249