Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych oraz w parkach zabytkowych 07 październik 2015 Adam Bandel 220
Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi 21 sierpień 2015 Adam Bandel 207
Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków oraz na terenie parków zabytkowych 20 sierpień 2015 Adam Bandel 317
Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: „Bioróżnorodność - ginący skarb przyrody. Poznać, zrozumieć i chronić” 31 lipiec 2015 Adam Bandel 254
Nasadzenia drzew i krzewów w parkach i na terenach zielonych w Łodzi 14 styczeń 2015 Adam Bandel 487
Renowacja stawów w Parku Helenów 16 grudzień 2014 Adam Bandel 350
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach Staromiejskim i 3. Maja 28 listopad 2014 Adam Bandel 302
Edukacja przyrodniczo-leśna w Leśnictwie Miejskim w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi 12 listopad 2014 Adam Bandel 295
Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 10 listopad 2014 Adam Bandel 285
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych 23 październik 2014 Adam Bandel 256