Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków oraz na terenie parków zabytkowych 27 październik 2016 Adam Bandel 154
Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi- działania informacyjno - promocyjne 11 październik 2016 Adam Bandel 241
Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi 29 wrzesień 2016 Adam Bandel 175
Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi 31 sierpień 2016 Adam Bandel 184
Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście 26 kwiecień 2016 Adam Bandel 265
Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu 25 kwiecień 2016 Super User 215
Rewaloryzacja Parku im. Władysława Reymonta 17 listopad 2015 Adam Bandel 253
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych oraz w parkach zabytkowych 07 październik 2015 Adam Bandel 227
Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi 21 sierpień 2015 Adam Bandel 212
Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków oraz na terenie parków zabytkowych 20 sierpień 2015 Adam Bandel 329