Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Rewaloryzacja Parku im. Władysława Reymonta- działania informacyjno - promocyjne 28 marzec 2017 Adam Bandel 61
Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: „Różnorodność biologiczna – poznać, zrozumieć, chronić. Jak przeciwdziałać utracie bioróżnorodności w Łodzi?” 02 grudzień 2016 Adam Bandel 114
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych oraz w parkach zabytkowych 28 listopad 2016 Adam Bandel 123
Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków oraz na terenie parków zabytkowych 27 październik 2016 Adam Bandel 119
Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi- działania informacyjno - promocyjne 11 październik 2016 Adam Bandel 186
Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi 29 wrzesień 2016 Adam Bandel 132
Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi 31 sierpień 2016 Adam Bandel 141
Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście 26 kwiecień 2016 Adam Bandel 238
Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu 25 kwiecień 2016 Super User 180
Rewaloryzacja Parku im. Władysława Reymonta 17 listopad 2015 Adam Bandel 236