Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych 21 listopad 2017 Adam Bandel 7
Pielęgnacja starodrzewia stanowiącego pomnik przyrody w pasie drogowym przy drodze krajowej nr 71 w Łodzi w 2017 roku 21 listopad 2017 Adam Bandel 5
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych 20 październik 2017 Adam Bandel 17
Pielęgnacja starodrzewia w pasach drogowych przy drodze krajowej nr 71 w Łodzi w 2017 roku 20 październik 2017 Adam Bandel 20
Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2017 r. 12 październik 2017 Adam Bandel 21
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia na cmentarzach komunalnych w Łodzi w 2017 roku 10 październik 2017 Adam Bandel 22
Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków oraz na terenie parków zabytkowych w 2017 roku 26 wrzesień 2017 Adam Bandel 30
Rewaloryzacja Parku im. Władysława Reymonta- działania informacyjno - promocyjne 28 marzec 2017 Adam Bandel 94
Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: „Różnorodność biologiczna – poznać, zrozumieć, chronić. Jak przeciwdziałać utracie bioróżnorodności w Łodzi?” 02 grudzień 2016 Adam Bandel 151
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych oraz w parkach zabytkowych 28 listopad 2016 Adam Bandel 168