Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Ścieżka dydaktyczna ,,Zabujaj się w bioróżnorodności” w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi 08 grudzień 2017 Adam Bandel 112
Program edukacji przyrodniczo-leśnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzony przez Leśnictwo Miejskie w ZZM w Łodzi, pn.: ,,O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak zachować bioróżnorodność i stabilność ekosystemów leśnych Łodzi” 07 grudzień 2017 Adam Bandel 115
Akademia różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi 01 grudzień 2017 Adam Bandel 101
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych 21 listopad 2017 Adam Bandel 109
Pielęgnacja starodrzewia stanowiącego pomnik przyrody w pasie drogowym przy drodze krajowej nr 71 w Łodzi w 2017 roku 21 listopad 2017 Adam Bandel 99
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych 20 październik 2017 Adam Bandel 121
Pielęgnacja starodrzewia w pasach drogowych przy drodze krajowej nr 71 w Łodzi w 2017 roku 20 październik 2017 Adam Bandel 131
Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2017 r. 12 październik 2017 Adam Bandel 126
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia na cmentarzach komunalnych w Łodzi w 2017 roku 10 październik 2017 Adam Bandel 129
Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków oraz na terenie parków zabytkowych w 2017 roku 26 wrzesień 2017 Adam Bandel 156