Filtr
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski 30 kwiecień 2018 Adam Bandel 56
Ścieżka dydaktyczna ,,Zabujaj się w bioróżnorodności” w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi 08 grudzień 2017 Adam Bandel 201
Program edukacji przyrodniczo-leśnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzony przez Leśnictwo Miejskie w ZZM w Łodzi, pn.: ,,O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak zachować bioróżnorodność i stabilność ekosystemów leśnych Łodzi” 07 grudzień 2017 Adam Bandel 198
Akademia różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi 01 grudzień 2017 Adam Bandel 191
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych 21 listopad 2017 Adam Bandel 187
Pielęgnacja starodrzewia stanowiącego pomnik przyrody w pasie drogowym przy drodze krajowej nr 71 w Łodzi w 2017 roku 21 listopad 2017 Adam Bandel 171
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych 20 październik 2017 Adam Bandel 209
Pielęgnacja starodrzewia w pasach drogowych przy drodze krajowej nr 71 w Łodzi w 2017 roku 20 październik 2017 Adam Bandel 218
Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2017 r. 12 październik 2017 Adam Bandel 215
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia na cmentarzach komunalnych w Łodzi w 2017 roku 10 październik 2017 Adam Bandel 213